Autor, kierownik naukowy projektu „Interdyscyplinarna analiza problemów wtórnych wyłaniających się w zachowaniach i postawach uczniów w czasie zdalnego nauczania w perspektywie jednostkowej i wspólnotowej” realizowanego w latach 2020-2021 w grupie 5400 uczniów, przedstawia typologię postaw młodzieży wobec sytuacji kryzysu pandemicznego. Korzystając z transgresji metod badawczych, wzmacniając wskaźniki ilościowe, analizami jakościowymi wynikającymi z IDI, IDI pogłębionych czy FGI przedstawia sposoby neutralizowania stygmaty jaki padł na młodzież w pierwszych miesiącach pandemii, że : ” wy młodzi jesteście siewcami zarazy” oraz konfrontacje z pojawiającą się narracja o tym, że jest to „pokolenie stracone” . Autor przedstawia propozycję opisu sytuacji w jakiej znaleźli się badania określając to jako SYNDROM REAKTYWNEGO ZAMKNIĘCIA , uzasadniając tą propozycję wieloma przywołaniami z procesu badawczego.