Prezentacja projektu badawczego dotyczącego zjawiska ubóstwa menstruacyjnego – zarówno jego wyników, jak i kontekstu badawczego i wyzwań metodologicznych. Zaplanowane wcześniej badania jakościowe oparte na wywiadach fokusowych zostały zrealizowane we wrześniu 2021 roku, czyli w czasie pandemii, i z tego względu odbyło się online, co znacznie ograniczyło repertuar interakcji, prowadzących w wywiadach face-to-face do oczekiwanych rezultatów. Z drugiej strony forma online pomogła dotrzeć do mieszkanek mniejszych miejscowości i prowincji. Problematyka badania obciążona była podwójnym tabu: dotyczącym samej biedy i jej feminizacji oraz dotyczącym miesiączkowania i korzystania ze środków higieny menstruacyjnej. Mimo ograniczeń związanych z formułą badania oraz owym podwójnym tabu udało się uzyskać dość obszerne wyniki zarówno dotyczące samego doświadczenia ubóstwa menstruacyjnego kobiet – uczestniczek badania, jak i towarzyszącej mu tabuizacji, godzącej zwłaszcza w dziewczęta. Badanie nie ma charakteru porównawczego, wcześniejsze, sprzed pandemii, badania są tak nieliczne i rozproszone, że ich wyniki trudno jest porównywać, zawiera jednak wątki doświadczeń pandemicznych kobiet doświadczających np. izolacji, trudności w przemieszczeniu się. Z drugiej strony przedpandemiczne doświadczenia mieszkanek prowincji Uczestniczki badania formułują też rekomendacje dotyczące zapewnienia wszystkim kobietom dostępu do środków higieny menstruacyjnej w przyszłości, gdy pandemia minie oraz w czasie kryzysu spowodowanego pandemią lub innych kryzysów, które mogą nastąpić.
Badanie zostało zrealizowane dla Fundacji Różowa Skrzyneczka w sposób oddolny, aktywistyczny i maksymalnie partycypacyjny.