Referat prezentuje wyniki badań empirycznych realizowanych w ramach projektu, który dotyczył nieodpłatnej pracy kobiet w gospodarstwie domowym. Prace domowe, opiekuńcze, wychowawcze, rekreacyjne, edukacyjne, pielęgnacyjne itd. (których głównym podmiotem wykonawczym są kobiety) są świadczone nieodpłatnie, choć stanowią istotny wkład o charakterze pozamonetarnym. Do wykonania tych prac niezbędne są: czas, siła, zaangażowanie, zapał, które mogą być wycenione i mieć ekwiwalent pieniężny (adekwatnie do rynkowego przelicznika). Głównym celem naukowym projektu było przedstawienie typu i zakresu prac kobiet w gospodarstwie domowym, a następnie oszacowanie i wycena tej pracy. Problem badawczy był próbą odpowiedzi na następujące pytania: 1) jaki rodzaj obowiązków domowych realizują kobiety lub jakie obowiązki są im zlecane; 2) ile czasu (w rozliczeniu minutowym lub godzinowym) zajmuje wykonanie prac domowych; 3) ile jest warta ta praca – jaki jest jej wymiar ekonomiczny; 4) do jakiego stopnia role biologiczne i społeczne determinują rodzaj świadczonej pracy w sferze prywatnej. Na podstawie badań CAWI możliwe stało się poznanie typu i zakresu pracy kobiet w gospodarstwie domowym. W następnej kolejności – przy zastosowaniu miary struktury czasu (algorytm GUS) – przedstawienie rozkładu (organizacji) czasu poświęcanego na wypełnienie obowiązków / prac domowych.