Celem artykułu jest analiza różnych form pracy socjalnej w organizacji pozarządowej. Obszarem badawczym jest Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Podjęcie problematyki metod i form pracy socjalnej w opinii podopiecznych Caritas Diecezji Łomżyńskiej jest istotnym i ważnym problemem. Praca socjalna nie jest zarezerwowana jedynie dla instytucji takich jak samorządowe ośrodki pomocy społecznej, ale także dla instytucji wykonywujących zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej. Do takich instytucji przynależy Caritas Diecezji Łomżyńskiej. W tego typu instytucji praca socjalna jest szczególnie istotna, gdyż dotyczy podopiecznych, którzy nie zawsze są w stanie sami sobie pomóc. Natomiast Caritas Diecezji Łomżyńskiej poprzez swoje działania realizuje zlecony zakres pomocy społecznej z wykorzystaniem różnorodnych form działania i swoją aktywnością środowiskową. Caritas Diecezji Łomżyńskiej ma szeroki zakres działań, realizuje pomoc z różnych obszarów pomocy społecznej. Jednym z nich jest praca socjalna. Pracownicy podejmujący się pracy środowiskowej zajmują się koordynacją różnych akcji i działań permanentnych. Spełniają oni swoją rolę koordynując działania z wykorzystaniem form pracy socjalnej. Poprzez analizę własnych badań ilościowych i jakościowych ukazana została specyfika pracy socjalnej świadczonej podopiecznym Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Zastosowanie metod pracy socjalnej uwarunkowane jest społeczno- ekonomicznymi czynnikami w czasie pandemii. Badania były realizowane w 2021 roku.