W swoim wystąpieniu chciałabym zaproponować przyjrzenie się nowoczesnemu systemowi mody przez pryzmat bawełny. Jej historia wiąże ze sobą projekt nowoczesności/kolonialności (Quijano 2007), powstanie globalnego systemu mody oraz współczesne ekologiczne i dekolonialne dyskursy i metodologie. Bawełna była i jest częścią globalnych cykli produkcji, konsumpcji i marnotrawstwa odzieży, a także, przez związki z kolonializmem i kolonialnym podejściem do ziemi, częścią powiązanych z tym procesów wywłaszczania rdzennych mieszkańców, wymazywania kultur, niszczenia systemów ekologicznych, niewolnictwem a także ciągłą walką rdzennych ludów i „ludzi koloru” na całym świecie.
Stąd też w swoim wystąpieniu chciałbym pokazać, że na historię, a zatem i na teraźniejszość mody, należy spojrzeć inaczej: podejmując kwestie zwykle pozostawiane bez odpowiedzi i łącząc narracje, które w teoriach i badaniach mody i ubioru pozostają rozproszone. To pozwoli prześledzić złożone relacje między modą a kapitalizmem, ukazujące, iż moda nie jest ani zachodnia, ani tak niewinna i infantylna jak sugeruje często powtarzane w literaturze przedmiotu sformułowanie Wernera Sombardta o modzie jako „ulubionym dziecku kapitalizmu” (Sombart 1902).