Ankiety

Warszawa – Kraków 7 września 2022 r.

Szanowni Państwo,

W maju bieżącego roku Rada Programowa XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego zwróciła się  imiennie do około stu socjologów różnych pokoleń, różnych specjalności i z różnych miast z prośbą o wypowiedzi w kilku kwestiach podstawowych dla naszej dyscypliny. Do podzielenia się swoimi obserwacjami, refleksjami i ocenami Rada zaprosiła też via pocztę PTS wszystkich socjologów.

Pamiętając, że dyskusje panelowe nad socjologią, które odbywały się podczas poprzednich zjazdów były ciekawe i pożyteczne, jednak nie zostawiały czasu na głosy inne niż zaproszonych panelistów i kilku dyskutantów, tym razem chcieliśmy uzyskać bogatszy, bardziej zróżnicowany i wieloperspektywiczny obraz dzisiejszej socjologii i stworzyć otwartą platformę wymiany myśli o socjologii w Polsce. Na podstawie otrzymanych i wcześniej rozpowszechnionych odpowiedzi na ankietę planowaliśmy zorganizować podczas nadchodzącego Zjazdu otwartą dyskusję, poprzedzoną problemowym omówieniem wypowiedzi.

Prosiliśmy o wypowiedzi w trzech kwestiach:

  1. W ostatnich dekadach społeczeństwo polskie doświadcza wielkich zmian. Czy Pani/Pana zdaniem socjologia polska je opisała, uogólniła i teoretycznie zinterpretowała? Co uchwyciła, a co pominęła? Co wnosi do socjologii światowej?
  2. Zmiany dokonały się także w samym życiu i otoczeniu instytucjonalnym socjologii, m.in. następują w niej kolejne zmiany pokoleniowe. Jak Pani/Pan je widzi i ocenia? Jakie widzi „motory i hamulce” przyszłego rozwoju socjologii?
  3. Zmianie uległa funkcja społeczna Jak widzi Pani/Pan dzisiejsze relacje między socjologią a społeczeństwem i władzą polityczną, aktywizm społeczny socjologów i krzewienie wyobraźni socjologicznej?

Na ankietę wpłynęło jedynie 11 odpowiedzi, kilkakrotnie mniej niż się spodziewaliśmy. Nadesłali je: Izabella Bukraba-Rylska (CC), Mikołaj Cześnik (SWPS), Izabela Grabowska (ALK), Michał Karczmarczyk (UG), Krzysztof T. Konecki (UŁ), Maciej Kowalewski (USz), Lucjan Miś (UJ), Magdalena Nowicka-Franczak (UŁ), Andrzej Słaboń (UE Kr.), Marek S. Szczepański (UŚ) i Anna Śliz (SGGW); eine kleine aber nette Gesellschaft. Bardzo dziękujemy ich Autorom za wyrażone spostrzeżenia, uogólnienia, opinie i przemyślenia.

Otrzymany zbiór wypowiedzi rozsyłamy wszystkim zarejestrowanym uczestnikom Zjazdu. Zachęcamy do ich lektury i myślenia o socjologii oraz do nadsyłania komentarzy, przed lub po Zjeździe, na adres: 18ozsankieta@zjazdpts.pl. Niewielka liczba głosów sprawia jednak, że nie będziemy organizować planowanej dyskusji podczas Zjazdu. Podtrzymujemy natomiast zamiar opublikowania, za zgodą Autorów, całego bloku wypowiedzi w jednym z czasopism socjologicznych.

Do zobaczenia na Zjeździe.

Kaja Gadowska

Przewodnicząca Rady Programowej XVIII OZS

 

Skip to content