Przedmiotem wystąpienia będzie prezentacja fragmentów pracy zatytułowanej „Zachodnia”. Publikacja, którą autorka obecnie przygotowuje poświęcona jest kamienicy przy ulicy Zachodniej 80 w Łodzi. Szczególny nacisk podczas performansu zostanie położony na 1. Transformacje i transgresje narratorki w obliczu procesu badania źródeł historycznych, wywiadów, spotkań, badań terenowych a także eksploracji własnej i zbiorowej pamięci 2. Związane z powyższymi transformacjami zmiany środka ciężkości narracji – od skali mikro do skali lokalnej i globalnej (pamięć jednostkowa – pamięć rodzinna – mieszkanie – kamienica – pamięć społeczności – ulica – pamięć miasta…).