Długofalowe skutki pandemii COVID-19 w odniesieniu do zmian mobilności mieszkańców miast nie są jeszcze znane. Mimo że w wyniku zmniejszonego zapotrzebowania na podróże, początkowo spadło natężenie ruchu drogowego (praca zdalna), co wiązało się z takimi korzyściami jak ograniczenie zużycia paliw i zmniejszenie zanieczyszczeń, pojawił się też mniej korzystny trend znacznego zmniejszenia przejazdów komunikacją publiczną. Rodzi to pytanie, w jakim stopniu pandemia zmieniła nawyki komunikacyjne w miastach w stronę bardziej zrównoważonych, a w jakim dokonał się w tym zakresie regres? W trakcie mojego wystąpienia przedstawię wyniki 24 miesięcznych analiz dotyczących mobilności na terenie Trójmiasta z okresu trwania pandemii. Będę chciała podzielić się doświadczeniami z wykorzystania big data do analiz mobilności (m.in. google community mobility reports, oraz danych z sensorów miejskich). Przedstawię możliwości wykorzystania takich danych, jak również trudności i ograniczenia związane z ich specyfiką w oparciu o analizy własne oraz najnowszą literaturę przedmiotu.