Biorąc pod uwagę problem zanieczyszczenia powietrza w miastach oraz próbę stopniowego ograniczania ruchu samochodowego w ich centrach, nieuniknione wydaje się znalezienie alternatywnego środka transportu dla aut. Hulajnogi i rowery miejskie jawią się jako odpowiednie zamienniki samochodów patrząc przez pryzmat pandemii COVID-19. Pozwalają one nie tylko zachować dystans społeczny, którego nie jesteśmy w stanie utrzymać np. w autobusie czy w tramwaju, ale także skłaniają do wysiłku fizycznego, który przez okres pandemii był zaniedbywany przez wiele osób. Możliwość rozładowania ruchu w komunikacji miejskiej nabiera obecnie nowego, zwiększonego znaczenia w kontekście zwiększającej się liczby uchodźców zarówno w Warszawie, jak i innych polskich miastach. Pojawia się pytanie, czy rowery i hulajnogi mają potencjał zastąpienia przemieszczania się samochodami oraz komunikacją miejską, czy raczej dają szansę na uzupełnianie tych środków transportu na fragmentach trasy, gdzie natężenie ruchu jest największe.
W referacie przedstawiony zostanie profil użytkownika hulajnóg i rowerów miejskich w Polsce. Brane pod uwagę będą m.in. wiek, płeć, wykształcenie, poglądy polityczne, miejsce zamieszkania, status społeczno-ekonomiczny. Przeprowadzone zostanie porównanie Polskiego użytkownika z użytkownikami z innych krajów (Czech, Niemiec, Austrii, Słowacji i Węgier). Dodatkowo przeanalizowane zostaną bariery korzystania z alternatywnych form transportu (hulajnóg i rowerów miejskich) w Warszawie. Ważnym aspektem będzie ustalenie, czy hulajnogi i rowery miejskie są dobrami komplementarnymi czy substytucyjnymi dla komunikacji miejskiej i samochodów. Ta analiza pozwoli określić kierunek, w którym powinnam być rozwijana infrastruktura komunikacyjna w Warszawie. Analiza zostanie dokonana na podstawie ankiety przeprowadzonej na terenie Warszawy oraz badań IDUB (Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza).
Na podstawie danych pozyskanych od Zarządu Transportu Miejskiego oraz Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie zostanie porównana eksploatacja poszczególnych linii autobusowych oraz ogólne natężenie ruchu w Warszawie przed pandemią, w momentach zaostrzania restrykcji i obecnie, gdy większość obostrzeń zostaje zniesiona. Pozwoli to określić, czy mieszkańcy Warszawy pod wpływem zagrożenia epidemiologicznego zmienili swoje wybory transportowe. Wybory te zostaną zestawione z możliwością wykorzystania alternatywnych środków transportu, czyli rowerów miejskich i hulajnóg elektrycznych.