Do podstawowych wyzwań współczesnego sektora transportu należy zmniejszenie stopnia wykorzystania środków transportu indywidualnego. Problem ten jest szczególnie istotny na terenach zurbanizowanych, gdzie kongestia generuje wymierne koszty ekonomiczne i niesie istotne zagrożenia dla środowiska naturalnego. Koncepcja redukcji stopnia wykorzystania samochodów osobowych jest znana od wielu lat, a w literaturze przedmiotu występuje wiele badań korelujących preferencje komunikacyjne oraz wybór wykorzystywanego środka transportu z różnymi wskaźnikami społecznymi, ekonomicznymi i demograficznymi. W ostatnich latach możemy jednak zaobserwować znaczące zmiany w funkcjonowaniu systemów transportowych, związanych z cyfryzacją i bardzo dynamicznym rozwojem technologii informacyjno –komunikacyjnych (ICT), oznaczających pojawienie się także nowych form i usług w sektorze transportu. W ostatnich latach nastąpił także wyraźny wzrost stosowania alternatywnych paliw i napędów, obejmujących przede wszystkim elektryfikację sektora transportu. Według niektórych prognoz w stosunkowo niedalekiej przyszłości możemy również spodziewać się pojawienia się na drogach pierwszych w pełni autonomicznych samochodów. Wymienione czynniki stanowią radykalną zmianę w funkcjonowaniu systemów transportowych, otwierającą nowe możliwości w wyborze środków transportu. Także paradygmat zrównoważonego transportu staje się coraz bardziej popularny i stanowi istotne założenie praktycznie każdej współczesnej polityki transportowej.
Powyższe zmiany są także często w literaturze uważane jako czynniki mogące znacząco ograniczyć potrzebę posiadania własnego samochodu, zwłaszcza wśród młodszego pokolenia. Niemniej jednak nawet pobieżna analiza bieżących statystyk wskazuje odmienne trendy. Wskaźnik motoryzacji (liczba samochodów osobowych na 1000 mieszkańców) w Polsce cały czas rośnie i jest jednym z najwyższych w Europie, zwłaszcza w miastach. Jesteśmy jednym z największych importerów używanych pojazdów, których średni wiek to 12 lat, co generuje istotne koszty zewnętrzne dla całego społeczeństwa. A przeprowadzone przez autora badania ilościowe wśród młodych ludzi nie wykazały znaczącego odejścia od potrzeby posiadania samochodu.
Proponowany referat ma na celu analizę i dyskusję nt. poniższych zagadnień badawczych:
(1) Jakie jest współcześnie zapotrzebowanie posiadania samochodu, zwłaszcza wśród młodych osób?
(2) Jakie czynniki wpływają na decyzją o posiadaniu lub nie posiadaniu samochodu?
(3) Czy digitalizacja otoczenia oraz pojawienie się nowych usług z obszaru transportu ma realny wpływ wpływ te decyzje?
(4) Jakie są oczekiwania i determinanty decyzji dotyczących wyboru środka transportu wśród współczesnych mieszkańców Polski– czy rzeczywiście można zaobserwować wzrost znaczenie pozaekonomicznych determinantów wyboru środka transportu takich jak potrzeba ochrony środowiska naturalnego?
(5) Jakie są kierunki rozwoju rynku motoryzacyjnego w Polsce na najbliższe lata.