W 2014 r. Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera przeprowadziło pierwsze w Polsce badania rodzin dzieci z ZA. Badanie to pokazało szereg niepokojących zjawisk, między innymi: niezwykle długi, kilkuletni czas dochodzenia do właściwej diagnozy, trudności w uzyskaniu ostatecznej, potwierdzonej diagnozy ZA, „dziki” rynek terapii dla dzieci, także z wykorzystaniem niesprawdzonych lub wątpliwych terapii, co skutkuje stosowaniem wobec dzieci nawet kilkunastu rozmaitych form terapeutycznych. Badanie wykazało także liczne problemy związane z edukacji dzieci z zespołem Aspergera, w szczególności długotrwałe, uporczywe dręczenie uczniów z ZA przez uczniów, ale także nauczycieli oraz systemowe wypychanie ich poza klasę i poza szkołę.

Siedem i pół roku później, na początek 2022 roku, zostało zaplanowane kolejne badanie wśród rodziców dzieci z zespołem Aspergera. Oparte ono zostało na narzędziu z 2014 r., a więc obejmuje ono następujące zagadnienia: proces dochodzenia do diagnozy – od zaobserwowania pierwszych niepokojących symptomów po diagnozę, określenie wieku dziecka w tym procesie oraz czasu diagnozy, występowanie problemów typowych dla ZA oraz innych, korzystanie z pomocy specjalistów oraz terapii przez dziecko, posiadanie orzeczeń i opinii, określenie negatywnych zjawisk oraz problemów w życiu dziecka z ZA i jego rodziny. Do tych zagadnień zostały dołożone nowe, które – jak wynika z badań jakościowych prowadzonych od 2014 r. – są istotne i ciekawe: kwestia funkcjonowania rodziny i opieki nad dzieckiem ze strony obojga rodziców (badania wskazały na opuszczanie rodzin przez ojców) oraz problem kosztów opieki nad dzieckiem z zespołem Aspergera. Oddzielną nową kwestią jest także uzyskanie opinii rodziców dot. wpływu pandemii na ich dziecko z ZA.

Opisane badanie zostało zaplanowane na 1-20 marca 2022 r., jednak jego rozpoczęcie zostało przesunięte ze względu na wybuch wojny w Ukrainie i skanalizowanie wokół niej emocji społecznych oraz mediów społecznościowych (które mają być głównym kanałem dotarcia do rodziców).

Niezależnie od tego, czy badanie rozpocznie się jeszcze w marcu, czy później (w kwietniu, maju), we wrześniu 2022 r. będą już opracowanie jego wyniki, co pozwoli podzielić się nimi z uczestnikami Zjazdu Socjologicznego.