Problematyka referatu oscyluje wokół kluczowych społecznych i medycznych uwarunkowań realizacji programu rehabilitacji osób z dysfunkcjami ruchu „Sprawny pracownik”. Analizie podlegać będzie realizacja programu zindywidualizowanych prozdrowotnych działań, w zakresie opieki nad osobą rehabilitowaną – wsparcie ze strony instytucji poza przysługującymi świadczeniami w ramach NFZ. Celem programu była ponowna aktywizacja zawodowa osób z dysfunkcjami ruchu, wynikającymi z różnych powodów, m.in. niepełnosprawności powypadkowej, uznanym stopniem niepełnosprawności .
Zainteresowanie programem „Sprawny pracownik”, realizowanym w latach 2018-2021 przez Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Krakowie, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, jest wielopoziomowe. Istotnym wydaje się charakterystyka mechanizmów wspierania ponownego przywracania sprawności do pracy zawodowej, tym samym dobrostanu pracownika i redukcji nieobecności w miejscu pracy. Kolejnym, jest deskrypcja w kontekście komfortu pracy z pacjentem i efektów terapeutycznych w opinii osób pracujących w projekcie. W referacie przedstawione zostaną wyniki badań jakościowych programu „Sprawny pracownik”, którego uczestnikami było łącznie 240 pacjentów z dysfunkcjami ruchu. Równie interesującym wątkiem jest to, jakie korzyści wynikają dla pracodawców, z udziału osób zatrudnionych w programie „Sprawny pracownik”, m.in.: bez kosztowe realizowanie programu ochrony zdrowia i dobrostan pracownika oraz przeciwdziałanie nadmiarowym zwolnieniom lekarskim i obniżonej mobilności pracowników.