Celem referatu jest przedstawienie wybranych wyników badania “Lista (nie)obecności. Niepełnosprawność w podręcznikach szkolnych” realizowanego w 2021 roku. Było to pierwsze tak kompleksowe polskie badanie dotyczące reprezentacji niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnością w podręcznikach szkolnych. W ramach badania przeanalizowano 75 podręczników szkolnych ze wszystkich etapów edukacji. Badanie realizowane było w nurcie studiów o niepełnosprawności.
W referacie przedstawimy główne założenia projektu badawczego (konsekwencje przyjęcia perspektywy studiów o niepełnosprawności, dobór próby, procedury analityczne).
Skoncentrujemy się na problematyce terminologii związanej z niepełnosprawnością i osobami z niepełnosprawnością, stosowanej w polskich podręcznikach szkolnych. Przedstawimy wyniki analizy ilościowej i jakościowej. Zaprezentowana zostanie skala (nie)obecności tematyki niepełnosprawności w podręcznikach na poszczególnych etapach edukacji i poszczególnych przedmiotach. Pojęcia “niepełnosprawność” i “osoba z niepełnosprawnością” stosowane są w podręcznikach bardzo rzadko. Przedstawimy zatem, jakie terminy i nazwy pojawiają się w podręcznikach w ich miejsce. Na podstawie zaprezentowanych wyników wskażemy, który model niepełnosprawności dominuje w podręcznikach szkolnych oraz jakie są konsekwencje tego zjawiska dla uczniów i uczennic z niepełnosprawnością.