Model transformacji energetycznej, który będzie realizowany w Polsce jak na razie odbywa się bez szerszej debaty publicznej i udziału głosu społeczeństwa obywatelskiego. Konflikt wokół kopalni Turów pokazał wyraźnie, że władza państwa nie jest zainteresowana opiniami różnych aktorów społecznych i nie liczy się z głosami polskich i międzynarodowych organizacji społecznych, opiniami ekspertów czy interesami lokalnych i regionalnych społeczności. Czy podobnie będzie w przypadku planów budowy elektrowni atomowych? Czy media w Polsce mogą ułatwić debatę demokratyczną na temat polityki energetycznej? Czy środki przekazu potrafią zachować niezależność w tej sprawie i prezentować różne opinie na temat energetyki jądrowej czy też raczej stosują soft power, polegającą na utrwalaniu dominującego dyskursu władzy i kontrolowaniu retoryki w debacie o polityce energetycznej ? Jakie argumenty są używane w przekazach medialnych? Czy w kontekście transformacji energetycznej społeczeństwu polskiemu bliżej do – używając klasycznego określenia Ch.W. Millsa – „democratic society of publics” czy też raczej do konformistycznego „mass society”? Referat opiera się na analizie treści wybranych mediów (stacji telewizyjnych, określonych tygodników, gazet codziennych i portali internetowych) z lat 2016-2021. Analizie poddano ok. 5000 przekazów medialnych.