Sfera polityki (i relacji społecznych w ogóle) w dobie rozpowszechnionych mediów społecznościowych i ogromnej ilości danych o obywatelach ulega pełzającej transformacji, która nie jest rozumiana przez ogół społeczeństwa. Niniejszy referat zwraca uwagę na coraz głębsze uwarunkowania sfery politycznej poprzez nową i bezpośrednio nieobserwowalną formę komunikacji politycznej opartej na danych (data-driven political communication). Ta ostatnia z kolei, wykorzystując do analizy dane o użytkownikach mediów społecznościowych i zaawansowane algorytmy, zasadniczo zmienia warunki uprawiania polityki i prowadzenia kampanii wyborczych. Dodatkowo wprowadza nową formę asymetrii informacji, która uprzywilejowuje gigantów technologicznych i tych, którzy dysponują kapitałem pozwalającym na zakup dostępu do tych danych. W wyniku tego mariażu korporacji technologicznych i ich bogatych mocodawców dochodzi do radykalizacji i kontrolowanego upolitycznienia dyskursów politycznych, co skutkuje osłabieniem systemu demokratycznego, a w konsekwencji także dobrobytu społecznego w ogóle. W referacie na przykładzie badań Pew Research Center zilustrowane zostaną mechanizmy targetowania wyborców.