Celem wystąpienia jest zaprezentowanie postaw wobec żywności i praktyk żywieniowych osób określających się jako zwolennicy intencjonalnego upraszczania życia (dobrowolnej prostoty). Cechą wyróżniającą ten styl życia jest ograniczanie nadmiernej konsumpcji, minimalizowanie posiadanych dóbr materialnych oraz akcentowanie pozamaterialnych aspektów życia jednostkowego. Spośród wielu zachowań antykonsumpcyjnych charakteryzujących dobrowolną prostotę (skierowanych przeciw dominującej konsumpcji głównie w warstwie deklaratywnej, w istocie zaś osadzonych w logice rynkowej) uwagę skupię na działaniach społecznych podejmowanych przez upraszczających życie w obszarze jedzenia. Analiza owych działań będzie obejmować dwa bloki tematyczne; pierwszy będzie dotyczył statusu i roli jedzenia, w drugim zrekonstruuję struktury argumentacyjne uzasadniające specyficzne dla tego stylu życia praktyki żywieniowe. W ramach pierwszego zagadnienia podjęte zostaną następujące kwestie szczegółowe: i) uwarunkowania decyzji zakupowych (w tym m.in. ilość i rodzaj nabywanej żywności, ważność jakości produktów i opakowań), ii) sposoby pozyskiwania produktów żywnościowych (np. własna produkcja, samodzielne uprawy, wymiany różnych rodzajów dóbr), iii) metody przeciwdziałania nadmiarowi i zagospodarowywania nadwyżek żywnościowych (przetwarzanie, włączanie żywności w społeczne obiegi dóbr, np. foodsharing). W ramach drugiej wiązki zagadnień przyjrzę się argumentacji towarzyszącej refleksyjnemu – w przekonaniu upraszczających życie – podejściu do zjawiska żywienia. W tym kontekście interesować mnie będzie, jakiego rodzaju dyskursy są uruchamiane w celu uzasadnienia alternatywnych postaw wobec produkcji i konsumpcji żywności (m. in. dyskursy ekokonsumpcji, zrównoważonego rozwoju, (nie-)marnowania żywności, zero waste itp.). Rozwinięciem i dopełnieniem tego wątku będzie wskazanie diet preferowanych przez upraszczających życie oraz opis praktyk przygotowywania i spożywania posiłków (ich celebracja i rytualizacja), jako jednego z elementów wyznaczających niematerialnie pojmowaną jakość życia. Materiał badawczy będą stanowić źródła zastane w postaci fragmentów książek, podcastów i blogów wytwarzanych przez zwolenników dobrowolnej prostoty.