W moim referacie chciałabym zająć się specyficzną formą turystyki, jaką jest udostępnianie swojego domu przyjezdnym za pośrednictwem portalu Airbnb. Interesuje mnie sytuacja, w której oferta dotyczy pokoju czy części zamieszkiwanego przez gospodarza domu lub mieszkania, a więc taka, w której turysta pojawia się w czyjejś przestrzeni domowej. Wybór takiej formy zakwaterowania wiąże się dla obu stron z decyzją o wkroczeniu w czyjąś prywatność, a co za tym idzie – z redefinicją domowości gospodarza czyniącego ze swojego domu przedmiot transakcji komercyjnej. Interesują mnie napięcia strukturalne tej relacji rozciągające się pomiędzy definicjami (i leksyką) usługi, oferty, płatnego świadczenia itd. a domowością, gościnnością, rolami gospodarza i gościa. Istotna wydaje mi się tu także rola samej przestrzeni domowej i jej urządzenia, jej sprawczy wpływ na ostateczny przebieg pobytu przyjezdnego (np. jedna łazienka i kuchnia, osobne wejście, zamki w drzwiach wewnętrznych etc.). Z tej pozycji można też pokusić się o refleksję na temat tendencji prowadzących do demontażu tradycyjnego, mieszczańskiego pojęcia (i praktyki) domu.
Przyjrzę się także wpływowi portalu jako medium nadającego ramy tej hybrydowej relacji. Ciekawe jest, do jakich aspektów portal odnosi się i w jaki sposób, a jakie pozostawia w gestii zainteresowanych stron. Zastanowię się także nad czynnikami dyskomfortu i ograniczeniami, a także sytuacjami przekraczającymi granice stawiane explicite lub tylko intuicyjnie odczuwane przez obie strony.
Referat bazuje na kilkudziesięciu wywiadach indywidualnych z gospodarzami i gośćmi oraz na analizie portalu.