Problematyka starości i procesu starzenia się, jest dziś odmieniana przez wszystkie przypadki. Dokonujące się przemiany demograficzne analizowane są z licznych perspektyw makro i mikrospołecznych, a szczególną uwagę zwraca się na prognozowane następstwa postępującego procesu starzenia się społeczeństwa polskiego. Publiczna debata dotycząca rzeczonego tematu jest jak najbardziej zasadna, z uwagi na istotę zagadnienia. Uchwycenie problematyki starości i procesu starzenia się społeczeństwa z perspektywy kategorii „pokolenia”, czyni refleksję jeszcze bardziej ciekawą. Wszak to właśnie Echo Boomersów, czyli pokolenie osób urodzonych po 1980 roku, może najbardziej odczuć następstwa zachodzących procesów demograficznych, jeśli nie nastąpią pożądane zmiany, m.in. w postaci wzrostu współczynnika urodzeń.
W proponowanym referacie, przedstawię wyniki badań jakościowych, prowadzonych wśród przedstawicieli pokolenia Y, podejmujących tematykę starości i osób starszych. Omówię opinie badanych dotyczące różnych wątków ogólnospołecznych, jak postrzeganie seniorów w przestrzeni publicznej czy ich stanowisko wobec promowanego modelu odmłodzonej starości. Przedstawię też poglądy Milenialsów na temat pozycji seniorów we współczesnej rodzinie, w tym zagadnienie opieki nad niesamodzielną osobą starszą. Moim celem będzie zestawienie obecnej w literaturze przedmiotu charakterystyki pokolenia Y z rzeczywistym ich profilem, znajdującym potwierdzenie w materiale empirycznym.