Liczne kryzysy społeczne, z jakimi w ostatnich latach mamy do czynienia w Polsce sprawiły, że koniecznym stało się podjęcie refleksji nad poczuciem odpowiedzialności wobec siebie oraz społeczeństwa. Odpowiedzialność niejednokrotnie wyrasta na podłożu współczucia wyzwalając potrzebę przekucia go na konkretne działanie. Ogólnopolski Strajk Kobiet, pandemia Covid-19, wojna w Ukrainie – to najważniejsze – choć nie jedyne – wydarzenia, które sprawiły, że pojęcie odpowiedzialności i współczucia stały się szczególnie istotne. Prezentowany referat ma na celu spojrzenie na omawiane zagadnienia z perspektywy grupy zawodowej, której wydają się one szczególnie bliskie – funkcjonariuszy Policji. Ich służba to niejednokrotnie trwanie między odpowiedzialnością a współczuciem, między obowiązkiem a powinnością, między rozkazami a przekonaniami. Przedmiotem analizy będą wypowiedzi policjantów, którzy na co dzień doświadczają różnorakich dylematów nierzadko wynikających z konfliktu ról, wierności rocie ślubowania oraz indywidualnym przekonaniom. Tłem będą z kolei wybrane wydarzenia o charakterze ogólnopolskim, w które Policja – z racji swojej misji – była zaangażowana w sposób bezpośredni.