Rerefat dotyczy relacji człowiek – zwierzę hodowlane. Na podstawie badań etnograficznych w podlaskich wsiach omówiona zostanie relacja rolników i rolniczek ze zwierzętami hodowlanymi: krowami i świniami. Poprzez przedstawienie lokalnych praktyk świniobicia, oraz sposobów hodowli krów mlecznych, poruszone zostaną kwestie takie jak: mobilność i przywiązanie do miejsca lokalnych społeczności, samowystarczalność gospodarstwa i jedność rodziny-gospodarstwa, płeć, relacja z naturą/przyrodą, stosunek do zwierząt, stosunek do śmierci, dobrostan zwierząt i ludzi, ubóstwo i zależności ekonomiczne.