Transformacja cyfrowa od wielu lat oddziaływała na miejsca pracy, choć zmiany te – z perspektywy pracowników w nich uczestniczących – często były trudne do zauważenia i określenia. Pandemia wpłynęła na funkcjonowanie pracowników w sposób nagły, przyspieszając pewne zmiany (m. in technologiczne), jednocześnie stawiając pracowników przed koniecznością szybkiej akomodacji do nowych warunków (praca zdalna), jak również próby zdefiniowania na nowo miejsca pracy i siebie jako uczestnika tej przestrzeni (aktora-sieci).
Z analiz zawierających oczekiwania pracowników mających co najmniej roczne doświadczenie w pracy w pandemii wynika, że wśród zatrudnionych wzrasta zainteresowanie możliwością pracy hybrydowej (deklaracja wśród 87% respondentów, w tym 48% pracowników chciałoby mieć możliwość przyjścia do biura na przykład raz w tygodniu, 23% kilka dni w miesiącu). 16% ankietowanych chciałoby wykonywać obowiązki w pełni zdalnie [raport Praca i rekrutacja w oczach pracowników, 2021]. Jednocześnie dla coraz większej liczby pracowników najbardziej pożądanym aspektem zatrudnienia staje się równowaga między pracą a życiem prywatnym (60%, wzrost o 20 p. p. w porównania z rokiem 2020) [raport Employer brand research 2021].
W trakcie wystąpienia zaprezentowane zostaną wyniki badań własnych przeprowadzonych w dużym przedsiębiorstwie w rzeczywistości przedcovidowej i postcovidowej (luty 2022), dotyczących postrzegania przez pracowników samego miejsca pracy, jak i różnych jej form realizacji (stacjonarna, zdalna, hybrydowa). Omówione zostaną aspekty pandemicznych warunków pracy wynikających ze środowiska pracownika i wpływu tych elementów na efektywność zawodową (m. in. trudności w realizacji idei work-life balance). Przedstawione zostaną również konkretne doświadczenia pracowników, którzy – budując dotychczasowe relacje z klientami w trakcie spotkań offline’owych – musieli zmienić nie tylko narzędzie (komputer, laptop) i środowisko pracy (Teams), ale i sposób zaistnienia, funkcjonowania oraz realizacji celów sprzedażowych w nowych warunkach pracy. Analiza ta zostanie uzupełniona o wprowadzone w organizacji rozwiązania w rzeczywistości postpandemicznej, jak również rekomendacje kolejnych zmian, wynikających z potrzeb pracowników.