Referat przedstawia trajektorię polskiego pola socjologii, a przede wszystkim jego współczesną strukturę tzn. główne osie podziałów i przeciwstawnych interesów. Korzystając z teorii pola Pierre’a Bourdieu, zarysowana zostanie przestrzeń dystrybucji kapitału socjologicznego oraz jego zmieniające się definicje. Szczególny nacisk położony zostanie na import teorii i idei zachodnich do pola polskiego oraz ich wykorzystanie w lokalnych walkach symbolicznych. Idee te (teorie, metodologie, podejścia) traktuje się tu jako istotne zasoby w starciach w polu oraz kluczowe narzędzia ustanawiania panowania, czyli konstytuowania się autorytetu naukowego. Sama analiza oparta została na szczegółowym studium empirycznym cytowań socjologów światowych w głównych narodowych czasopismach socjologicznych. Kierując się zaś Durkheimowską zasadą, wedle której socjologia jest nauką porównawczą, polskie pole socjologii zestawione zostało porównawczo z polem amerykańskim, niemieckim i francuskim.