Od kilku lat w środowisku sportowym trwa debata związana z przyszłością dyscyplin sportów zimowych. Stają one przed wieloma wyzwaniami, których symptomy zauważalne są już teraz. Przede wszystkim pierwszym wyzwaniem jest spadające zainteresowanie kibiców, ale również młodych ludzi uprawianiem zimowych dyscyplin sportowych. Drugim wyzwaniem są zmiany klimatyczne i znikanie (zamykanie) miejsc do uprawiania zimowych dyscyplin sportowych jak również ich bardzo duży wpływ na środowisko naturalne. Trzecim wyzwaniem jest ekonomiczne uzasadnienie uprawiania dyscyplin zimowych. Wszystkie te zagadnienia stawiają pytanie o zasadność istnienia Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Również pod znakiem zapytanie staje się amatorskie ich uprawianie. W referacie zostaną przedstawione i porównane podejścia do wyzwań z jakimi mierzą się sporty zimowe, próby ich rozwiązania, a także postawiona hipoteza wyjścia ze sportów zimowych w takiej formule w jakiej obecnie funkcjonują.