Gry elektroniczne są jednym z najbardziej charakterystycznych przykładów technologicznej transgresji i zacierania granic między tym, co realne, a tym, co wirtualne. Zorganizowane współzawodnictwo w grach komputerowych stało się nieodłącznym elementem krajobrazu ponowoczesnego sportu. E-sport odzwierciedla sportową funkcjonalność, ale na drodze do uznania jego sportowego statusu stoi dyskusyjny charakter aktywności podejmowanej przez użytkowników gier kompetytywnych. Celem wystąpienia jest omówienie wyników badań dotyczących postaw osób doświadczonych we współzawodnictwie w grze Magic: the Gathering (MTG) w zakresie ich przygotowań do rywalizacji, w tym sprawdzenie, na ile podejmowane przez nich działania można porównać z treningiem charakterystycznym dla sportu tradycyjnego (konwencjonalnego). Empiryczną podstawą wystąpienia jest 12 częściowo ustrukturyzowanych indywidualnych wywiadów pogłębionych, z których wynika, że zasoby kapitału społecznego mają duże znaczenie podczas przygotowań na najwyższym poziomie, które badani gracze na ogół identyfikują jako rodzaj treningu sportowego. W ramach ich codziennych, systematycznych przygotowań do rozgrywek ćwiczenia fizyczne, dieta lub środki farmakologiczne nie odgrywają istotnej roli. Odpowiedni sposób odżywiania się i dostatecznie długi sen nabierają jednak znaczenia tuż przed zawodami. Niektórzy respondenci wyraźnie wskazywali na to, że dbałość o własne zdrowie zwiększa szanse na sukces w MTG.