Od początku lat 90. XX wieku Biblioteka Narodowa prowadzi systematyczne badania czytelnictwa książek. Sondaż odbywający się co dwa lata, a od 2014 roku co 12 miesięcy, realizowany jest na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej Polaków w wieku lat 15 lub więcej. Badanie to dostarcza wiedzy o zmieniających się postawach lekturowych ostatnich trzech dekad – okresu zasadniczych zmian strukturalnych i cywilizacyjnych. Przedmiotem wystąpienia będzie próba odpowiedzi na pytanie, jak zmienia się dziś społeczny zasięg książki w Polsce i z jakimi procesami społecznymi zmiana ta się wiąże. Czytanie książek zostanie ukazane jako szczególny przypadek szerzej pojętych praktyk lekturowych i praktyk uczestnictwa w kulturze.