Tematem wystąpienia jest analiza różnych aspektów stylu życia z perspektywy stratyfikacji społecznej. Skupimy się na oglądaniu seriali i czytaniu tygodników, choć aktywności te odniesiemy do innych aspektów uczestniczenia w kulturze takich jak preferencje muzyczne, sposoby spędzania wolnego czasu, wybór ulubionych stacji radiowych. Podstawą analiz są wyniki ilościowego i jakościowego badania realizowanych w ramach projektu „Dystynkcje muzyczne. Gust muzyczny i stratyfikacja społeczna a procesy kształtowania się stylów życia Polaków” (numer grantu UMO-2017/25/B/HS6/01929) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, realizowanego w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Choć badania dotyczyły głównie gustów muzycznych, sporo pytań poświęconych zostało innym aspektom uczestnictwa w kulturze. W badaniu ilościowym respondenci byli proszeni o wskazanie ulubionych seriali i najczęściej czytanej prasy (dzienniki, tygodniki, etc). Pierwsze z pytań, które stawiamy dotyczy tego, na ile spójne są wybory dokonywane przez respondentów, przykładowo, czy seriale wskazywane przez respondentów są zróżnicowane, czy jest wielu respondentów, którzy obok pozycji ambitnych lubią oglądać telenowele czy sitcomy. Pytanie o omniworyzm gustów można również odnosić do różnych aspektów spędzania wolnego czasu, czy – przykładowo: czy trudniejsze w odbiorze seriale są oglądanie głównie przez odbiorców jazzu, muzyki poważnej czy sięgają po nie odbiorcy „lżejszych” gatunków muzycznych. Najistotniejsze pytanie dotyczy zależności między oglądaniem seriali i oglądaniem tygodników a usytuowaniem w strukturze społecznej bądź wykształceniem. Czy jest podobnie jak w przypadku gustów muzycznych, w odniesieniu do których – jak pokazały nasze wcześniejsze analizy – zależności te są dość silne? Można argumentować, że twórcy seriali, nawet tych bardziej ambitnych próbują przyciągnąć możliwe najszerszą widownię, innymi słowy dbają o to, by każdy mógł w nich znaleźć coś dla siebie. Jeśli tak jest w pewnym zakresie powinno to osłabiać dystanse między różnymi kategoriami społecznymi. Pytanie, na które chcemy odpowiedzieć dotyczy tego, czy ewentualne zależności związane z wyksztalceniem i pozycją zawodową nie dają się w dużej mierze wyjaśnić przez ich powiązanie z innymi cechami respondenta. Chodzi między m. in. o jego możliwości finansowe ułatwiające dostęp do platform streamingowych, większy kapitał społeczny lepiej wykształconych respondentów, tj. posiadanie przez nich szerokiej sieci przyjaciół i znajomych, którzy mogą polecić ciekawe tytuły.