W literaturze i w studiach nad męskościami zagęszczony już został wątek normatywności płci męskiej. Różni autorzy i autorki porządkując przestrzeń dyskursywną zaproponowali różne ujęcia męskości, pisząc m.in. o męskości hegemonicznej (R. Connell), męskości ortodoksyjnej (E. Anderson) oraz różnych konceptualnych derywatach tych koncepcji (męskość normatywna, tradycyjna, etc.). Nie wchodząc w dyskusję z zniuansowym zróżnicowaniem tych ujęć, przyjmuję operacyjnie, że zwykle w procesie socjalizacji do pełnienia roli męskiej jakiś jeden typ idealny jest przedstawiany jako dominujący (porządkujący i hierarchizujący do jakiegoś stopnia inne alteracje). Uwagi swoje ograniczam do zachodniego (euro-atlantyckiego) kontekstu kulturowego.

W relacji do męskości, dla której ważnymi (wyobrażonymi czy materializującymi się) aspektami są kategorie siły, sprawności fizycznej, sprężystości, niezawodnego ciała, zdrowia, przysłuchuję się opowieściom i narracjom mężczyzn, którzy chorują na stwardnienie rozsiane (SM). Chorobę autoimmunologiczną, w której własny układ odpornościowy atakuje osłonkę mielinową neuronów. Choroba zwykle (niezależnie od jej wersji i indywidualnego przebiegu) prowadzi do widocznej lub niewidocznej niepełnosprawności.

Fakt uniepełnosprawniającego chorowania może mieć konkretne konsekwencje w autoidentyfikacji, samo-postrzeganiu siebie przez jednostki żyjące z takim doświadczeniem. Może on być pretekstem do re-konceptualizacji tradycyjnego rozumienia męskości. Na podstawie literatury problemu oraz przeprowadzonych czterech pogłębionych wywiadów z mężczyznami chorującymi na SM, chciałbym przedstawić koncepcję „męskości scripowanych”. Pojęcie „crip” („kaleka”) aplikowane już do strategii emancypacyjnych osób z niepełnosprawnościami, to kategoria niosąca w sobie potencjał do twórczej „ucieczki do przodu”. Porzucenia dogmatu męskości tradycyjnej i „ukomfortowienia się” w męskości powykręcanej, miękkiej, wykolejonej, puszystej… W swoim referacie chciałbym dostrzec tropy pozostawione w studiach nad niepełnosprawnościami, jednak jak dotychczas wciąż nie wyczerpane w kontekście studiów nad męskościami.