Tekst jest analizą aktywności podejmowanych przez mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczność z językiem regionalnym podczas przygotowań i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku w województwie zachodniopomorskim. Omówione zostaną także działania z tym związane realizowane przez struktury administracji w województwie.
W jednym i drugim przypadku prowadzona narracja uwzględni kontekst wcześniejszych spisów (z lat 2002 i 2011), poszukując odpowiedzi na pytanie na ile sytuacja z 2021 roku była podobna, a na ile się różniła od nich. Zamiarem autora jest także umiejscowienie zachodniopomorskiej aktywności mniejszości podczas spisu na tle doświadczeń z innych regionów państwa. Analiza inicjatyw mniejszości powinna sprzyjać wskazaniu czynników zarówno dogodnych, jak i ograniczających aktywność mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności z językiem regionalnym w wyrażaniu swej identyfikacji narodowo-etnicznej podczas spisów powszechnych.