W radzie zasiada 33 wybitnych specjalistów, reprezentujących sekcje tematyczne Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, a zarazem różne odłamy socjologii i ośrodki naukowe z całej Polski.

Radzie przewodniczy dr hab. Kaja Gadowska, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Zarządu Głównego PTS oraz przewodnicząca Sekcji Socjologii Prawa PTS.


Pełny skład Rady Programowej >>

Zadaniem rady jest zatwierdzenie programu XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego. Wg przyjętego harmonogramu prac nastąpi to do 31 maja 2022 r.

Rada zaakceptowała już listę grup tematycznych zgłoszonych przez Sekcje PTS. Obecnie członkowie rady pracują nad rankingiem grup tematycznych międzyośrodkowych, które można było zgłaszać do 31 października. Zostanie on przekazany Komitetowi Organizacyjnemu zjazdu do 30 listopada.