Grupę mogą zgłosić co najmniej dwie osoby pochodzące z różnych ośrodków naukowych – uczelni lub instytutów Polskiej Akademii Nauk. Organizatorzy mogą reprezentować instytucje polskie lub zagraniczne. Przyjmowanie propozycji rozpoczęło się 1 lipca, a potrwa do 31 października.

To kolejny etap prac nad programem XVIII Zjazdu Socjologicznego. W pierwszej kolejności – w kwietniu i maju – propozycje grup tematycznych mogły zgłaszać sekcje Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Z listą nadesłanych propozycji można się zapoznać tutaj.

Międzośrodkowe grupy tematyczne mogą mieć charakter:

 • regularny (indywidualne wystąpienia),
 • nieregularny (panele, okrągłe stoły, stoliki dyskusyjne, sesje posterowe, spotkania z autorami).

Tematyka grup powinna nawiązywać do hasła zjazdu „Społeczeństwo przyszłości. Rekompozycje” oraz jednego z czterech tematów przewodnich: Krajobrazy jutra; Społeczeństwo w chorobie; Mobilność – różnorodność – mniejszości; Społeczeństwo niepewności. Przed wysłaniem zgłoszenia warto zapoznać się z listą grup zaproponowanych przez sekcje PTS, tak aby uniknąć powtórnego zgłaszania tych samych tematów. Obrady grup międzyośrodkowych mogą odbywać się w języku polskim lub angielskim.

Aby zgłosić międzyośrodkową grupę tematyczną, należy być członkiem PTS. W przypadku grup organizowanych wspólnie przez osoby z ośrodków krajowych i zagranicznych osoba reprezentująca ośrodek spoza Polski nie musi być członkiem Towarzystwa.

Wszystkie zgłoszenia, które wpłyną do 31 października, zostaną ocenione przez Radę Programową Zjazdu. Do 30 listopada Rada sporządzi ich ranking i przekaże go Komitetowi Organizacyjnemu Zjazdu. W ciągu miesiąca Komitet zweryfikuje listy grup tematycznych otrzymane od Rady. Na tej podstawie ustali listę grup, które znajdą się w programie XVIII Zjazdu Socjologicznego. Lista zostanie opublikowana na stronie Zjazdu do 17 stycznia 2022 r. Wtedy też ruszy nabór zgłoszeń referatów do poszczególnych grup, który potrwa do połowy marca.

Zgłoszenia międzyośrodkowych grup tematycznych:

 • termin przyjmowania: od 1 lipca do 31 października 2021 r.
 • adres przesyłania zgłoszeń: kontakt@zjazdpts.pl (w temacie prosimy wpisać „zgłoszenie grupy tematycznej”)
 • język zgłoszeń: polski lub angielski
 • zgłoszenie powinno zawierać:
  • imię i nazwisko oraz afiliację organizatorów,
  • określenie charakteru grupy – regularna lub nieregularna,
  • tytuł grupy,
  • abstrakt – od 250 do 500 słów,
  • słowa kluczowe.

Szczegółowe informacje dostępne są w Komunikacie zjazdowym nr 2.