Pandemia koronawirusa stanowiła dla organizacji pozarządowych funkcjonujących w przestrzeni lokalnej wyzwanie niemniejsze niż dla systemów makrospołecznych. Zamknięcie gospodarki, skomplikowane obostrzenia