W definicjach czasu wolnego używamy takich pojęć jak „wybór” i „wolny wybór”, które odnoszą się do aktywności pozostających poza zajęciami