Badanie elit jest i było prowadzone na wielu płaszczyznach i w wielu sferach, dlatego też grupa tematyczna do udziału w