We współczesnych koncepcjach rozwoju miast podkreśla się  znaczenie rozwoju zrównoważonego, który stawia na spójność społeczną, rozumianą jako harmonię między naturą,