Celem grupy tematycznej jest refleksja nad nowymi technologiami, które są coraz bardziej obecne we wszystkich sferach życia społecznego. Pod ich