Wirus SARS-CoV-2 poza poważnymi konsekwencjami dla kondycji zdrowotnej zmienił również obraz socjalnych wyzwań, przed jakimi stoją pracownicy socjalni oraz instytucje