Zjawiska we współczesnym świecie, takie jak nasilone migracje, pogłębiające się nierówności, globalizacja, polaryzacja polityczna i społeczna, katastrofa klimatyczna czy obecna