Zasady zgłaszania grup międzyośrodkowych

Zapraszamy Członków PTS do zgłoszenia propozycji międzyośrodkowych grup tematycznych regularnych (złożonych z indywidualnych wystąpień) oraz nieregularnych (w których w miejsce indywidualnych referatów pojawiają się inne typy wystąpień, np. panele, okrągłe stoły, stoliki dyskusyjne, sesje posterowe, spotkania z autorami i in.).

Grupy mogą obradować w języku polskim i angielskim.

Formułując propozycje prosimy pamiętać, że Zjazd odbędzie się pod hasłem „Społeczeństwo przyszłości. Rekompozycje”. Hasło to ma charakter uniwersalny, ukierunkowany na podjęcie refleksji nad najważniejszymi doświadczeniami i zjawiskami rozgrywającymi się dzisiaj, po to, by zrozumieć, co niosą dla przyszłości.

Zasady organizowania grup tematycznych znajdują się w Regulaminie zgłaszania i organizacji grup tematycznych w trakcie XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego dostępnym na stronie: zjazdpts.pl w zakładce Komunikat.

Organizatorami grupy tematycznej mogą zostać członkowie PTS mający opłacone składki członkowskie. 

Grupę regularną i nieregularną mogą zgłosić co najmniej dwie osoby pochodzące z różnych ośrodków naukowych (różnych uczelni lub instytutów PAN). 

Jeżeli grupa organizowana jest przez przedstawicieli ośrodków z kraju i zagranicy, to współorganizator posiadający afiliację ośrodka zagranicznego nie musi być członkiem PTS. 

Propozycje grup tematycznych zgłaszane są na adres poczty elektronicznej XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego (kontakt@zjazdpts.pl). W temacie maila należy wpisać: „zgłoszenie grupy tematycznej”.

Każde zgłoszenie powinno zawierać: 

• Imię, nazwisko i afiliacje organizatorów 

• Określenie charakteru grupy (regularna/nieregularna) 

• Tytuł grupy tematycznej 

• Abstrakt (250-500 słów) 

• Słowa kluczowe 

Zgłoszenia mogą zostać przesłane w języku polskim lub angielskim.

Na stronie Zjazdu (zjazdpts.pl) w dniu 1 lipca 2021 r. zostanie opublikowana lista grup zgłoszonych przez Sekcje PTS i grup międzysekcyjnych zaakceptowanych przez Radę Programową Zjazdu w dniu 21 czerwca 2021 r.

Rada Programowa Zjazdu rekomenduje, aby osoby zainteresowane organizacją grupy tematycznej zapoznały się wcześniej z listą tematów grup zgłoszonych przez Sekcje PTS oraz grup międzysekcyjnych w celu zapobiegnięcia ewentualnemu powieleniu tematyki/problematyki już zgłoszonej i zaakceptowanej.

Organizatorzy międzyośrodkowych grup tematycznych mogą zgłaszać swoje propozycje od 1 lipca 2021 r. do 31 października 2021 r.

Wszystkie propozycje grup tematycznych oceniane są przez Radę Programową Zjazdu, która przygotowuje listę rankingową grup tematycznych. 

Lista zaakceptowanych przez Radę Programową Zjazdu i zweryfikowanych przez Komitet Organizacyjny międzyośrodkowych grup tematycznych zostanie opublikowana na stronie zjazdpts.pl do 17 stycznia 2022 r. 

Procedura zgłaszania referatów do grup Sekcji PTS zostanie uruchomiona 17 stycznia 2022 r. i potrwa do 15 marca 2022 r.