Spośród licznych nadesłanych zgłoszeń osoby organizujące grupy tematyczne oraz Rada Programowa wybrała ok. 450 referatów, które zostaną wygłoszone podczas Zjazdu oraz blisko 200 referatów wyłożonych. System rejestracyjny Konfeo wysyła do autorów i autorek referatów informacje o decyzji organizatorów.

Uwaga: informacja „Twój status został zmieniony na Anulowany” oznacza, że referat został odrzucony.

Osoby odpowiedzialne za organizację poszczególnych grup są w kontakcie z autorami i autorkami referatów, zwłaszcza informując o tym, które referaty zostaną włączone do programu jako wygłaszane, a które jako wyłożone. Autorzy i autorki referatów wyłożonych otrzymają możliwość krótkiej prezentacji (do 5 min.) głównych tez swoich wystąpień.