Uwaga!
Przedłużamy o tydzień – do 22 marca 2022 – termin zgłaszania referatów do grup tematycznych!