Sesja jest wynikiem kooperacji między instytucjami o zróżnicowanych funkcjach: uczelnią (Uniwersytet SWPS), ośrodkiem badawczym (Centrum Badania Opinii Społecznej), oraz instytutem