Zasady zgłaszania referatów do grup tematycznych Sekcji PTS, międzysekcyjnych i międzyośrodkowych

Zapraszamy do nadsyłania referatów do grup tematycznych Sekcji PTS, międzysekcyjnych i międzyośrodkowych XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Warszawie (OZS). Zjazd odbędzie się pod hasłem „Społeczeństwo przyszłości. Rekompozycje”.

Hasło to ma charakter uniwersalny, ukierunkowany na podjęcie refleksji nad najważniejszymi doświadczeniami i zjawiskami rozgrywającymi się dzisiaj, po to, by zrozumieć, co niosą dla przyszłości.

Od 17 stycznia br. na stronie Zjazdu: https://zjazdpts.pl/ w zakładce „Program” dostępne będą listy grup tematycznych Sekcji PTS, grup międzysekcyjnych i grup międzyośrodkowych wraz z abstraktami.

Grupy mogą obradować w języku polskim i angielskim.

Rada Programowa i Komitet Organizacyjny XVIII OZS pragnąc zagwarantować maksymalną różnorodność poglądów na sesjach plenarnych, semiplenarnych, sympozjach i grupach tematycznych przeznaczyła specjalny czas w programie Zjazdu grupom zgłoszonym przez Sekcje PTS i grupom międzysekcyjnym. Są to grupy organizowane przez pojedyncze Sekcje lub grupy Sekcji, ale otwarte dla wszystkich zainteresowanych problematyką, którą zajmują się Sekcje PTS.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji grup tematycznych w trakcie XVIII OZS znajdziecie Państwo w Regulaminie zgłaszania i organizacji grup tematycznych w trakcie XVIII OZS stanowiącym załącznik nr 1 do Komunikatu zjazdowego nr 1 pod adresem https://zjazdpts.pl/komunikat-zjazdowy-nr-1/

Informacje dotyczące organizacji grup tematycznych:

  1. Zgłoszenia do grup tematycznych (wymogi formalne):

Każde zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię, nazwisko i afiliacje osoby/osób zgłaszającej/zgłaszających;
  • tytuł wystąpienia;
  • abstrakt (250–500 słów);
  • słowa kluczowe (3–5).

Zgłoszenia do grup tematycznych odbywają się wyłącznie za pośrednictwem rejestracji online w systemie Konfeo. Link do rejestracji znajdziecie Państwo na stronie Zjazdu.

  1. Zasady udziału we wszystkich typach grup tematycznych:

Jeden uczestnik Zjazdu może wystąpić maksymalnie w dwóch rolach:

  • prowadzącego/prowadzącej obrady grupy/sympozjum/sesję;
  • wygłaszającego/wygłaszającej jeden referat (w formie mówionej, wykładanej, posterowej).

Referenci grup tematycznych nie mogą rekrutować się z jednego zespołu badawczego/instytutu/uczelni/wydziału itd.

Tylko jeden z organizatorów grupy może wygłosić referat we własnej grupie.

  1. Termin nadsyłania zgłoszeń do wszystkich typów grup tematycznych:

17 stycznia 2022 r. – 15 marca 2022 r.: organizatorzy grup tematycznych oczekują na zgłoszenia. przesłane wyłącznie online za pośrednictwem systemu rejestracji Konfeo.

  1. Termin decyzji o akceptacji zgłoszenia:

15 kwietnia 2022 r. wstępna decyzja organizatorów grup tematycznych (przypadku grup Sekcji i grup międzysekcyjnych w porozumieniu z Zarządami Sekcji).

15 maja 2022 r. ostateczna decyzja Rady Programowej Zjazdu.