Drodzy Państwo,
pragniemy powiadomić, że osoby, które zgłosiły swoje referaty na Zjazd, otrzymają odpowiedź o ich przyjęciu najpóźniej do 31 maja 2022. O przyjęciu referatu autorzy i autorki referatów zostaną poinformowani mailowo za pośrednictwem systemu Konfeo.

Rada programowa