Chcielibyśmy, aby zbliżający się Zjazd był nie tylko okazją do poznania najnowszych wyników badań, ale również czasem refleksji nad naszą dyscypliną i profesją. Z inicjatywy prof. Antoniego Sułka jako Rada Programowa podjęliśmy się przeprowadzenia badania dotyczącego stanu polskiej socjologii.

Zwróciliśmy się imiennie do około stu socjologów różnych pokoleń i specjalności z całej Polski z prośbą o wypowiedzi w kilku kwestiach kluczowych dla naszej dyscypliny. W ten sposób chcemy uzyskać bogaty, zróżnicowany i wieloperspektywiczny obraz dzisiejszej socjologii polskiej. Spodziewamy się, że będzie on nas inspirował do myślenia i służył rozwojowi naszej samowiedzy.
Ze względów praktycznych zwróciliśmy się imiennie do ograniczonej liczby osób, jednak ich lista w żaden sposób nie jest zamknięta. Zapraszamy do udzielenia odpowiedzi na poniższe pytania wszystkich, którzy chcą podzielić się ze społecznością socjologów swoimi obserwacjami, refleksjami i ocenami.

Będziemy zatem wdzięczni za przemyślenie i nadesłanie rozwiniętych, kilkustronicowych imiennych wypowiedzi na następujące trzy tematy:

 1. W ostatnich dekadach społeczeństwo polskie doświadcza wielkich zmian.
  Czy Pani/Pana zdaniem socjologia polska je opisała, uogólniła
  i teoretycznie zinterpretowała?
  Co uchwyciła, a co pominęła?
  Co wnosi do socjologii światowej?
 2. Zmiany dokonały się także w samym życiu i otoczeniu instytucjonalnym socjologii, m.in. następują w niej kolejne zmiany pokoleniowe.
  Jak Pani/Pan je widzi i ocenia?
  Jakie widzi „motory i hamulce”
  przyszłego rozwoju socjologii?
 3. Zmianie uległa funkcja społeczna socjologii.
  Jak widzi Pani/Pan dzisiejsze relacje między socjologią a społeczeństwem i władzą polityczną, aktywizm społeczny socjologów i krzewienie wyobraźni socjologicznej?

W celu przygotowania bazy zawierającej wypowiedzi przed Zjazdem i dyskusję podczas Zjazdu, prosimy o przesłanie odpowiedzi w terminie do 30 czerwca 2022 roku, 
mailowo na adres 18ozsankieta@zjazdpts.pl lub wykorzystując poniższy formularz.