Dyskusja o produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności dotyka wielu istotnych społecznie kwestii, takich jak  stratyfikacja społeczna, relacje władzy, cielesność, płeć