Marek Styczyński

Mgr inż. Marek Styczyński, leśnik i ekolog, specjalista w zakresie zagospodarowania terenów górskich, emerytowany pracownik Wydziału Ochrony Przyrody i Natura 2000 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, przez wiele lat czynny w obywatelskim ruchu ekologicznym. Muzyk m.in. Teatru Dźwięku ATMAN oraz Projektu Karpaty Magiczne, ma także na koncie projekty solowe. Od wielu lat prowadzi warsztaty permakulturowe oraz wycieczki etnobotaniczne w Europie Środkowej i w regionie Morza Śródziemnego. 

Autor książek: Ucho Jaka. Muzyczne podróże od Katmandu do Santa Fe (Kraków: Bezdroża 2003, wspólnie z Anną Nacher), Zielnik podróżny. Rośliny w tradycji Karpat i Bałkanów (Krosno: Ruthenus 2010), Vaggi Varri. W tundrze Samów (Kraków: Wydawnictwo Alter 2013, wspólnie z Anną Nacher). Regularnie publikuje w czasopismach społeczno-kulturalnych w Polsce i na Słowacji (Czas Kultury, Szum, Hudba).

Abstrakty wystąpień