Magdalena Sosnowska

dr Magdalena Sosnowska jest socjolożką, która stopień doktora w dyscyplinie nauki socjologiczne uzyskała w 2019 roku na Wydziale Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego po obronie dysertacji „Prostytucja. Między dewiacją a normą”. Od 2011 roku członkini Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, a od 2014 roku reprezentuje Zarząd Sekcji Dewiacji i Kontroli Społecznej PTS. Zjawiskiem prostytucji interesuje się od 2004 roku, m.in. poprowadziła pierwsze w Warszawie wywiady pogłębione z mężczyznami uprawiającymi seks z mężczyznami. Kieruje uwagę także ku zagadnieniom związanym z przemocą domową i instytucjonalną. Interesuje się dodatkowo zastosowaniem i wpływem nowych technologii na życie społeczne, z uwagi na szerokie doświadczenie zawodowe zdobyte w roli managera IT.

Abstrakty wystąpień