Krystyna Faliszek

Krystyna Faliszek – dr hab. nauk społecznych w dziedzinie socjologia. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zajmuje się m.in. problematyką polityki społecznej i pomocy społecznej, socjologią problemów społecznych, społeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnych, psychologią społeczną. W szczególności interesuje ją problematyka ubóstwa, wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej oraz lokalnej polityki społecznej wobec tych problemów prowadzonej przez samorządy gminne w regionie. Zainteresowania te znalazły swoje odzwierciedlenie w licznych publikacjach naukowych i wypowiedziach eksperckich. Brała udział w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, w tym finansowanych ze środków UE (między innymi w ramach VII programu ramowego UE w zakresie badań i rozwoju technologicznego). Od 2013 roku przewodniczy Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie śląskim. Jest członkiem-założycielem i od początku członkiem zarządu Sekcji Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

Abstrakty wystąpień