Katarzyna Andrejuk

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Zainteresowania badawcze: migracje międzynarodowe, mniejszości narodowe i etniczne, Unia Europejska i procesy europeizacji. Jej badania dotyczą głównie migracji edukacyjnych, obecności migrantów na rynku pracy (w tym przedsiębiorczości migranckiej), postaw wobec migrantów. Bada zarówno migracje do Polski, jak i migracje Polaków do krajów Unii Europejskiej. Wyniki badań publikowała m.in. w Journal of Ethnic and Migration Studies, Anthropological Notebooks, Polish Sociological Review, Ask: Research and Methods, Central and Eastern European Migration Review, Studiach Migracyjnych-Przeglądzie Polonijnym, Studiach Socjologicznych. Pracowała jako visiting scholar m.in. w University College London oraz European University Institute we Florencji. Realizowała badania w ramach grantów Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Jest przewodniczącą Sekcji Socjologii Migracji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Abstrakty wystąpień

Skip to content