Julita Makaro

Julita Makaro – pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakladzie Socjologii Pogranicza. Zainteresowania naukowe skupia na tematyce etnicznej, miejskiej, metodologicznej. Poza wieloma artykułami opublikowała samodzielnie i we współautorstwie monografie: „Gubin-miasto graniczne. Studium socjologiczne” (2007), „O wielokulturowości monokulturowego Wrocławia” (2013; współautorstwo z K. Dolińską), „Postawy wobec Litwy i Litwinów. Na przykładzie wrocławian” (2016; współautorstwo z M. Dębickim), „Cud pogranicza? Zgorzelczanie, gubinianie i słubiczanie o życiu w miastach podzielonych” (2018; współautorstwo z K. Dolińską i N. Niedźwiecką-Iwańczak). W latach 2011-2019 współorganizowała (wraz z M. Dębickim) cykl konferencji pt. Sąsiedztwa III RP oraz redagowała cykl publikacji pod takim tytułem. Ostatnio, wraz z członkami Ośrodka Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza zredagowała „Studia nad granicami i pograniczami: leksykon” (2020), „Granice, pogranicza i dalej – niekończąca się przygoda: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Kurczowi” (2021) oraz „Wielokulturowość polskich miast: teoria, praktyka, polityka”. Badaczka w projekcie (De/Re)Konstruowanie granic — narracje i imaginacje o miastach podzielonych w Europie Środkowej w perspektywie porównawczej (Opus NCN).

Abstrakty wystąpień